Yozgat Bozok Üniversitesi

ANABİLİM DALLARI

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Biyoloji Anabilim Dalı

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Fizik Anabilim Dalı

İlköğretim Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Kentsel Koruma ve Yenileme Anabilim Dalı

Kimya Anabilim Dalı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Matematik Anabilim Dalı

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Mimarlık Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Tarım Bilimleri Anabilim Dalı