Yozgat Bozok Üniversitesi

DOKTORA PROGRAMI FORMLARI

45-YBÜ-FRM-045 DOKTORA YETERLİLİK SINAV TUTANAK FORMU

46-YBÜ-FRM-046 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA FORMU

47-YBÜ-FRM-047 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAK FORMU

48-YBÜ-FRM-048 DOKTORA ARA RAPOR TUTANAK FORMU

102-YBÜ-FRM-102 DOKTORA YETERLİLİK BAŞVURU FORMU

124-YBÜ-FRM-124 DOKTORA YETERLİLİK KOMİTESİ ATAMA FORMU

125-YBÜ-FRM-125 DOKTORA YETERLİLİK SINAV JURİSİ ATAMA FORMU

126-YBÜ-FRM-126 DOKTORA YETERLİLİK SINAV JURİSİ ÖNERİ FORMU

204-YBÜ-FRM-204 DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİ ATAMA FORMU

205-YBÜ-FRM-205 DOKTORA TEZİ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

206-YBÜ-FRM-206 DOKTORA TEZİ SAVUNMA SINAVI RAPORU

170-YBÜ-FRM-170 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI TALEP FORMU

207-YBÜ-FRM-207 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİNE SUNULACAK RAPOR FORMU​

208-YBÜ-FRM-208 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TARİHİ ÖNERİ FORMU

DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI SORU TUTANAĞI