Yozgat Bozok Üniversitesi

HİZMET STANDARTLARI

T.C.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARDI
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN  TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı - 6 Hafta
2 Başvuruların Kabulü Lisans not ortalaması ve not dökümü belgesinin aslı.ALES/TUS veya eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi.ÜDS/KPDS veya eşdeğer sayılan sınavın sonuç belgesi.2 adet fotoğraf,nüfus cüzdanın aslı ve 2 adet fotokopisi,Lisansüstü öğrenci başvuru ve bilgi for Ortalama 1 Hafta
3 Öğrenci Alımında Mülakat Sınavlarının gerçekleştirilmesi 1-3 Gün
4 Kesin Kayıt İşlemleri 1-2 Hafta
5 Öğrenci Kayıt Kabul Mezun olunan programla başvurulacak Anabilim Dalı aynı ise Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu,  (Form ve dilekçeler B.Ü. Fenbilimleri Enstitüsü web sayfasından elde edilecektir.)
-Transkript 
- Not değerlendirme sistemi 100’lük sistemden farklı ise, 100’lük
15 gün (Başvuru süresi)
6 Öğrenci Belgesi 1-Öğrenci Kimlik Kartı 10 Dakika
7 Transkript Belgesi 1-Öğrenci Kimlik Kartı                       
2- Dilekçe
1 Saat
8 Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi Öğrenci Dosyasındaki Bilgilerden Faydalanılır. _
9 Mezuniyet Belgesi Verilmesi Tez teslim formu -Ciltlenmiş Tez ve Özeti
- İmzalı onay sayfasını da içeren PDF formatında hazırlanmış tezin kayıtlı olduğu 2 adet CD 
- İlişik kesme dilekçesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisanüstü Eğitim/Öğretim  Yönetmeliği
10 Askerlik Belgesi Düzenlenmesi 1-Askerlik Sevk Tehir/İptal Dilekçesi _
11 Kayıt Dondurma 1-Dilekçe
2-Mazaret Belgesi (Hastalık, Doğum, Doğal Afet Vb.)
-
12 İlişik Kesme 1-Kendi İsteğiyle Ayrılıyorsa Dilekçe
2-Yönetmelik Kurallarına Aykırı Haret Ettiyse Yönetim Kurulu Kararı İle
-
13 Ders Saydırma 1-Dilekçe                                         
2-Transkrip                          
3-Ders İçerikleri
-
14 İzin İsteği 1-Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, 
2-Hastalık izinlerinde raporun Enstitümüze ulaştırılması,
3-ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile başvurulması yeterlidir.
-
15 Görevlendirme İsteği 1-Dilekçe                                         
2-Katılacağını gösterir Belgeler
Yönetim Kurulu Toplantı Tarihine kadar
16 Taşınır Mal İşlemleri 1- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre İstek Belgesi Dönemler ve Mali Yıl Sonu 01/01/20.. - 31/12/20..
17 Ek Dersler 1-Ek Ders Çizelgeleri 1 Hafta
18 Yurt içi ve Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları 1-Görevlendirme Onayı                         
2-Yolluk Bildirimi
1 Gün
19 Sınav Ücretleri 1-Sınav Ücret Çizelgesi 1 AY
20 Personel Nakil İşlemleri -İşe Başlama ve Ayrılma 1-Personel Atama Onayı       
2-Nakil Bildirimi                   
3-Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı                    
4-İlişik Kesme Belgesi
10 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
İlk Müracaat Yeri : 
İsim :Samet KARADAĞ
Unvan :Bilgisayar İşletmeni
Tel :0354 242 1032 
Faks :0354 242 1056
İkinci Müracaat Yeri : 
İsim : Kemal ERGÜN 
Unvan : Enstitü Sekreteri
Tel : 0354 242 1032
Faks : 0354 242 1056