Yozgat Bozok Üniversitesi

TARİHÇE

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen yeni ek maddeler doğrultusunda kurulmuştur.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programları açılması konusundaki teklifi 13.04.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun'un ilgili Maddeleri uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsünün Faaliyete geçirilmesi ve Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür.

Daha sonra rektörlüğümüzün değişik dönemlerde Fen Bilimleri Enstitüsünün yüksek lisans programları açılması konusundaki teklifleri:

____ 22.07.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Biyoloji ve Fizik Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programlarının açılması,

____11.06.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca Matematik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı'nın açılması,

____04.03.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı'nın açılması,

____01.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı'nın açılması,

____26.06.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı'nın açılması,

____09.08.2012 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı'nın açılması uygun görülmüştür.

___ 01.02.2013 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş Bozok üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörlükleri’nin, Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde Bahçe Bitkileri Ortak Yüksek Lisans Programın açılması, yönünde uygun görülerek kabul edilmiştir.

____06.06.2013 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanun’un ilgili Maddeleri uyarınca Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İlköğretim Fen Bilgisi Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programı'nın açılması uygun görülmüştür.

____10.06.2015 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. Maddeleri uyarınca Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Matematik Anabilim Dalında Doktora Programı'nın açılması uygun görülmüştür.

____01.06.2016 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. Maddeleri uyarınca Kimya, Fizik ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dallarında Doktora Programı'nın açılması uygun görülmüştür.

_____17.04.2020 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. Maddeleri uyarınca Mimarlık Anabilim Dalı Programı'nın açılması uygun görülmüştür.

_____19/02/2020  tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. Maddeleri uyarınca Tarım Bilimleri ve Kentsel Koruma ve Yenileme Anabilim Dalı Programlarıının açılması uygun görülmüştür.

Enstitümüz, aktif olarak 16 Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 7 Anabilim Dalında da Doktora programı ile Lisansüstü programını sürdürmektedir.